اتهامات جدید به حسین فریدوندر اولین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت کروز، تایید شد که حسین فررو والدنر از حساب های مسعود احمدی نژاد برای دریافت رشوه و حق امتیاز از رسول دانیال زاده استفاده کرده است.

به گزارش مرکز رسانه های قضایی، پرونده شرکت کشتیرانی امروز (شنبه 3 بهمن) در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد مالی به ریاست قاضی صلواتی رسیدگی شد.

قاضی صلواتی در ابتدای جلسه با استناد به مواد 352، 354 و 358 آیین دادرسی دادگاه اعلام کرد:

قاضی صلواتی از نماینده شاکی خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.

امیر فولادی نماینده شاکی در جلسه گفت: پرونده شرکت کروز در بند 8 رسیدگی ویژه به جرائم مالی تشکیل شده است.

حسن کشاورز، متهم ردیف اول پرونده توچای، فرزند حسن، شهروند آزاده ایرانی-آمریکایی، با قرار وثیقه برای پیوستن به نظام اقتصادی کشور از طریق رهبری یک گروه جنایتکار در حوزه قاچاق تجاری و سازمان یافته آزاد شد. قطعات خودرو به ارزش 33961 میلیارد روپیه. و از تاریخ 92/07/10 لغایت 99/01/22 از طریق کانال درگیر در جریان رشوه 686 میلیون و 419 هزار و 100 تومانی مأموران گمرکی، متهمان ردیف های 12 تا 17 با توجه به اتهامات وارده به آنان.

وی همچنین در سال‌های 95 تا 95 با گران‌فروشی قطعات خودرو و تملک غیرقانونی دارایی‌هایی به مبلغ دو میلیون و 220 میلیون و 443 هزار و 78 دلار آمریکا از شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو، مانع توزیع مایحتاج عمومی شده است. 98 متهم هستند.

محمد علی پور فطرتی، فرزند حسین، تبعه ایرانی-کانادایی، فراری; کمک‌های عمده به اقتصاد کشور از طریق رهبری باندهای جنایتکار که طی سال‌های 92 تا 99 بالغ بر 33 هزار و 961 میلیارد و 686 میلیون و 419 هزار و 100 تومان قطعات خودروهای تجاری و سازمان‌یافته را از طریق رشوه قاچاق کردند. کارکنان گمرک مندرج در کیفرخواست کانال پرداخت و متهمان ردیف 12 تا 17 متهم هستند.

وی همچنین متهم به ممانعت در توزیع کالاهای عمومی با تحصیل دارایی های نامشروع به ارزش 2 میلیون و 220 میلیون و 443 هزار و 78 دلار از شرکت های سایپا و ایران خودرو از سال 95 و فروش خودروهای گران قیمت به عنوان مایحتاج عمومی بود. 1998 است.

متهم ردیف سوم ناصر عبدالحسینی سخا، فرزند کریم، مدیرعامل شرکت آزاد کروز برای کمک به اقتصاد کشور در اخلال بزرگ از طریق قاچاق سازمان یافته و تجاری قطعات خودرو، با استفاده از اسناد جعلی و واسطه گری با قرار وثیقه آزاد شد. رشوه دادن به ماموران گمرک اتهامات متهمان بین 12 تا 17 متهم است.

متهم ردیف چهارم، کارمند شرکت آزاد کروز، فرزند حسین، سید علیرضا میرآقایی، به اتهام دخالت در قاچاق سازمان یافته و ارتشاء قطعات خودروهای تجاری و گمرک و ایجاد اخلال در کار با قرار وثیقه از سوی معاونت صادر شد. اقتصاد کشور افسران 12 تا 17 متهم هستند.

نوید قریب متهم ردیف پنجم فرزند غلامرضا کارمند شرکت آزاد کروز در پرونده قاچاق سازمان یافته و رشوه خواری قطعات خودروهای تجاری و کارکنان گمرک با قرار وثیقه از سوی معاونت صادر شد. 17 متهم.

متهم سید نوی طاهری فرزند مرتضی کارمند شرکت آزاد کروز به اتهام ایجاد اخلال در اقتصاد کشور، قاچاق سازمانی و تجاری لوازم یدکی و رشوه دادن به ماموران گمرک از سوی معاونت قرار وثیقه صادر شد. ردیف 12 تا 17 بر اساس ادعاهای مطرح شده علیه متهمان است.

متهم هفتم، سعید رنجبر، فرزند یکی از کارکنان شرکت کروز ایران با قرار وثیقه آزاد شد تا با میانجیگری در قاچاق سازمان یافته و رشوه دادن به قطعات خودروهای تجاری و گمرک، به اخلال در اقتصاد کشور کمک کند. متهمان ردیف 12 تا 17 متهم هستند.

متهم هشتم سهیل مومنی آبکنار فرزند پرویز کارمند آزاد کروز است که به معاونت قاچاق سازمان یافته و تجاری قطعات خودرو و ایجاد اخلال در اقتصاد کشور متهم شده است.

کارمندان شرکت آزاد کروز متهم ردیف نهم رضا تقوی بیات متهم به دست داشتن در قاچاق سازمانی و تجاری قطعات خودرو هستند.

بهروز پشنگ، فرزند عباس، کارمند شرکت کروز متهم به دست داشتن در قاچاق سازمان یافته و تجاری قطعات خودرو است.

متهم ردیف یازدهم بهنام نیک نام پسر محمد طاهر است.

متهم دوازدهم، گلمرضا فاتحی فرزند رضا، مامور گمرک بدون آزادی، متهم به اخذ رشوه از شرکت کروز با قرار وثیقه است. وی همچنین متهم است که در قاچاق سازمان یافته و تجاری قطعات خودرو از سوی شرکت کروز شریک است.

متهم محمدرضا اسدی، متهم 13 ساله و پسر غلام حسین آزاد، کارمند گمرک، متهم است که به قید وثیقه از یک شرکت مسافربری رشوه گرفته است. وی همچنین متهم است که با تسهیل در پردازش غیرقانونی محموله های قطعات خودرو متعلق به یک شرکت مسافربری، قاچاق سازمان یافته و تجاری قطعات خودرو را تسهیل کرده است.

متهم چهاردهم شاپور کرمخانی فرزند طهماسب از گمرکات آزاد به اخذ رشوه از شرکت کروز و معاونت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو از طرف شرکت کروز متهم است.

متهم ردیف پانزدهم حمید عزیزی، پسر جهانگیر، کارمند گمرک آزاد است که متهم به اخذ رشوه از یک شرکت تفریحی دریایی و کمک به قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو از طرف شرکت کروز است.

متهم ردیف شانزدهم محمود عمارت کار فرزند ولی به اخذ رشوه و همکاری در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو از طرف شرکت کروز متهم است.

هفدهمین متهم عبدالرضا گودرزی، فرزند علی محمد، کارمند گمرک به اتهام دریافت رشوه از یک شرکت مسافربری با قرار وثیقه آزاد شد.

هجدهمین متهم علی وضیعی فرزند محمد مامور گمرک به دریافت رشوه و پرداخت رشوه به آقای غلامرضا فاتحی از یک شرکت مسافربری دریایی متهم است.

نماینده شاکی عنوان کرد: سرمایه ثبتی شرکت کروز در سال 83 4.5 میلیارد تومان بوده و از سال 89 اقدام به خرید سهام خودروسازان کرده اند. این شرکت در ابتدا 11.32 درصد از سهام ایران خودرو را از طریق تدبیر سرمایه خریداری کرد و از همان ابتدا قصد عضویت در هیات مدیره ایران خودرو را داشت. کروز به این قانون اعتراض کرد.

وی گفت: شرکت کروز یک شرکت رسمی به نام شرکت پیشگامان گلیار راه اندازی و سهام خریداری شده از ایران خودرو را در اختیار شرکت قرار می دهد و فردی به نام امیری را به عنوان نماینده در هیات مدیره ایران خودرو معرفی می کند. قرارداد سال 1355 شرکت کروز با ساپکو 6.5 میلیارد تومان بود و رانت و انحصار ایجاد شده توسط شرکت ایرانیان خودرو اکنون بیش از 2300 میلیارد تومان است.

بر اساس این نظرسنجی، ایران خودرو 26.92 درصد و سایپا چند درصد و شرکت کروز نیز 62.99 درصد از سهام گروه خودروسازی بهمن را در اختیار دارند.

نماینده شاکی گفت: بر اساس گزارش بازپرسی کل کشور به دلیل عدم عرضه سهام شرکت ساپکو برای ایران خودرو از تاریخ 92/01/17 لغایت 92/08/29 تولید کاهش یافت. مبلغ 18985 دستگاه است.

سخنگوی شاکی گفت: در حال حاضر سهام ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد واگذار شده و نماینده شرکت کروز در ایران خودرو از سوی حمید کشاورز توچایی منصوب می شود.

وی افزود: با عضویت شرکت کروز در هیات مدیره ایران خودرو، زمینه فروش قطعات گران قیمت خودرو به این شرکت داده شده است و اسناد و مدارک نشان می دهد که این شرکت میزان چالان کالاهای ترخیص شده را اعلام کرده است. و وزارت خاموش تخمین می زند که شرکت های خودروسازی حدود 229 میلیون دلار از فروش کشتی های کروز بین سال های 1995 تا 98 فروخته اند که شرکت های خودروسازی محاسبه و دریافت کرده اند. از مردم که در نتیجه آن 220 میلیون دلار از جیب مردم خارج شده است. در نتیجه قیمت خودرو در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است.

نماینده شاکی در ادامه بیان کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی شرکت کروز طی سال های 92 تا 98 حدود یک میلیارد و 380 میلیون و 439 هزار و 435 دلار ارز دولتی از شبکه بانکی دریافت شده که پرپرداخت ترین ارز در میان است. قطعه سازان کشور

نماینده شاکی گفت: با توجه به مشاهدات انجام شده مشخص شد در محموله شرکت کروز قاچاق کالا وجود دارد.

فولادی گفت: این شرکت با تخلیه واحد خرید خارج از کشور شرکت کروز صدها تمبر و سربرگ خارجی را با استفاده از نرم افزار ایجاد کرده و در هنگام ترخیص کالا از آنها استفاده کرده است. تعداد اعلامیه های شرکت کشتیرانی در گمرک نزدیک به 26703 به ارزش 1.8 میلیارد است.

سخنگوی شاکی گفت: حدود 95 درصد از مهرهای استفاده شده در گمرکات براساس مدارک کشف شده است و مجموع کالای قاچاق کشف شده توسط شرکت کروز در گمرک حدود یک میلیارد و 734 میلیون و 583 هزار و 841 دلار و 155 میلیون دلار است. و 892 هزار دلار.

بر اساس گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه از تاریخ 94/09/10 لغایت 94/10/17 در مجموع 16 میلیارد و 200 میلیون ریال از 38 تراکنش بانکی از حساب به محمدعلی پور فطرتی به شری. توسط یاران حسین فریدون به حساب بانکی مسعود احمدی نژاد واریز شده است. تایید شده است که حسین فریدون از حساب‌های مسعود احمدی‌زاده برای دریافت رشوه و حق‌الامتیاز از رسول دانیال‌زاده استفاده کرده است و مسعود احمدزاده نیز به دلیل ارائه حساب بانکی به حسین فریدون به ۱۵ سال زندان محکوم شده است. این شعبه در حال بررسی وجوه دریافتی شرکت کشتیرانی حسین فردوس و مسعود احمدی نژاد است. مسعود احمدزاده هم اکنون در خارج از کشور به سر می برد.

وی گفت: در تحقیقات شرکت کروز، مهر و مدارک جعلی و رشوه کشف شد.

نماینده شاکی گفت: میرآقایی سرپرستی تیم تدارکات خارجی شرکت کروز را بر عهده داشت و همه افراد آقای کشاورز و فطرتی بودند.

وی گفت: بر اساس گزارش اطلاعات سپاه، شرکت کروز در 2 فقره 6 میلیارد ریال، در یک فقره 11 میلیارد ریال و برای انتخابات مجلس نهم یک میلیارد ریال پرداخت کرده و به تایید حمید کشاورز رسیده است. توچای. بر اساس ادعاها، این پول برای انتخابات به حسین فررو والدنر و یارانش داده شده است.

سخنگوی شاکی گفت: ردیابی چک های صادر شده توسط شرکت کروز نشان می دهد که این پول چند ماه قبل به حساب مسعود احمدی نژاد واریز شده است. بررسی ها نشان می دهد وجوهی که به حساب مسعود احمدی زاده واریز شده متعلق به حسین فریدون بوده و مسعود احمدی زاده به عنوان صندوق برای حسین فریدون فعالیت کرده است.

وی در ادامه افزود: با توجه به خصوصی بودن شرکت کروز نشان می دهد که حمید کشاورز و فطرتی این پول را به مسعود احمدی نژاد داده اند تا کار خود را پیش ببرند تا کارشان توسط حسین فریدون تسهیل شود.

قاضی صلواتی سپس جلسه را ختم اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی متعاقبا اعلام می شود.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم