اما آیا فکر نمی کنید دولت فلانی است؟دکتر محمدعلی فیاضبخش با عنوان “بهتره یا بیشتر؟ مشکل اینه!” اطلاعات روزنامه:

کاش این روزها را داشتیم.» بهتر است بگویم، دارم.

روزهایی که رئیس جمهور با اکثریت «شرکت کنندگان» انتخاب می شود و قانوناً دولت را تعیین می کند، حداقل آرامش خاطر و حق تصمیم گیری در امور کشور دارد و هر روز جلسه ای تشکیل می شود. و یک توافق اگر دولت زودتر بود. بیشتر از فشارهای رسانه های رسمی ای نیروهای سرکش خودخواهی! –

برای این روزها آرزوی خوشبختی دارم اگر آنهایی که از حمایت جناح راست برخوردار نیستند، اکنون محروم هستند و آنهایی که مدتهاست آرامش ندارند، این روزها آرام خواهند گرفت. در کل چیز خوبی است. همین امر در مورد معیشت، ناموس و رفاه مردم نیز صدق می کند. چه خوب است که در این راه هم صحبت های پیشه سابق – و هم کسانی که این دوران را مشخص کرده اند و خودشان را کنترل کرده اند – به زحمت نیفتند و دست از تلاش برندارند، بلکه به خودشان کمک کنند تا سر و صدا برگردد و غصه نخورد.

مخالفت و مخالفت در کشور، سیاست بازی بزرگی نیست همچنین اگر اپوزیسیون (!) خارج از کشور مثلاً یک اقدام پسا آخرالزمانی بیش نیست. خارجی هایی که سال ها کار می کنند (!) روی خودشان اثر گذاشته اند. من هم معتقدم این دو بازیگر درگیر سیاست هستند که فرقان یکی از آنهاست! من نمی‌خواهم اگر نتوانم زمین مناسبی داشته باشم، ناامید شوم، بنابراین روی یک کاپو خوب سرمایه‌گذاری کنید. البته اگر بکنند! و باز هم، حرفه ای های غیرفعال و خودافراط انگیزه «انفعال» نیستند.

در این روز یک دسته از جناح دیگر کشته می شوند:به عنوان مثال، اگر فلانی مانند توافق قبلی در ایالت صحبت کند یا رفتار کند، شخص انتخاب می کند و انتخاب می کند; اما این روزها برای فلان و فلان افراد شناخته شده نیست.

تا جایی که به خرید مربوط می شود، ماهی قزل آلا! اما در پاسخ به این موضوع باید می گفتند: اما شما از این اراذل و اوباش شکایت نکردید؟ خیلی حالا راحت شده چه چیز دیگری ؟! اما نگفتی پاورقی ها صحنه صحنه را خسته کننده کردند؟ خیلی چرا امروز مراقب هستید یا از حاشیه خرید می کنید؟! اما انگار می‌گوید: «بهترین چیزی را که در چشمان ما گذاشتی، امروز باید در چشمانمان بگذاریم!»

حقیر به هر دو بازیگر می گوید: قسم به اولیای الهی، فقط منافع کشور و ملت را انتخاب نکنید! همه چیز را آرام بگیرید و سعی کنید زیاد روی مشکل تمرکز نکنید. نه دیر یا زود نه خیلی دیر.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم