به بهانه روز جهانی زنشلاله احمدنژاد روز جهانی زن مانند اکثر تزیینات و مراسم در جهان سوم بهانه ای برای تعارف، تبریک، هدیه و … شده است و رسالت چنین روزی جدی گرفته نمی شود. اگر در 8 مارس در تقویم جهانی برای اعتراض و مخالفت با حمایت از دستاوردهای زنان و نقض حقوق زنان در تمدن های مردسالار و مردسالار ایجاد شود.

زن جهان سوم در درجه اول تحقیر و محصور مردان خانواده اش است و اگر فرصتی پیدا کند که در خانواده ای دموکراتیک بزرگ شود در مقابل جامعه مردسالار خود تحقیر می شود.

اکنون برای اکثریت جهان روشن شده است که این فرض ناتوانی جسمی و ذهنی زنان چقدر احمقانه و بی رحمانه است، که در طول تاریخ مانند چکشی بر سر زنان بوده است، و حتی سریعتر، مانند قرون اخیر، رشد خواهند کرد. زمانی که زنان نیز مانند مردان حق تحصیل و اشتغال یافته اند، در کنار مردان به رشد فردی و اجتماعی دست یافته اند و شاید سریعتر.

حتی در روزهای سیاه مردسالاری، زمانی که زنان اجازه نداشتند تحصیلات عالی را دنبال کنند، زنان جنگجو مانند ماری کوری موفق شدند بر قوانین ضد زن غلبه کنند و نشان دهند که زنان از نظر علمی و عملی از مردان پست تر هستند.

در گذشته های نه چندان دور با این ایده مواجه شده بودیم که زنان به دلیل ویژگی های ظاهری و تولید مثل باید در گوشه خانه محبوس باشند، اما اخیراً بسیاری از نمایندگان زن در سراسر جهان به فرزندان خود شیر می دهند. دیدیم که آسمان بر زمین نیفتاد و کار مملکت کند نشد و متوجه ماهیت بهانه این ادعاهای واهی شدیم.

با مشاهده توانمندی های زنان در همه زمینه ها، اکنون می بینیم که از نظر تاریخی تنها نیرویی که زن را سرکوب و تحقیر می کند، قدرت بدنی مردان بر زنان است و می بینیم که جوامع توسعه یافته تا چه اندازه قدرت بدنی مردان هستند و توانستند نقش خود را ایفا کنند. از زور مسائل خانوادگی و اجتماعی را در زندگی کاهش دهید و به زنان اجازه نمایش و عمل بدهید.

بنابراین بهتر است این قوانین در کشورهای عقب مانده اجرا شود و خلأ قانونی را پر کند. تبعیض و خشونت علیه زنان باید در قانون اساسی هر جامعه ای ختم شود نه در پوستر و تبلیغات. با نصیحت و شعار نمی توان در مقابل نیروهای چپاولگر که قرن هاست به دریدن افکار و احساسات و آزادی های زنان عادت کرده اند ایستاد.

امید است روزی برسد که قدرت بدنی فزاینده مردان در سرتاسر جهان بهانه ای برای ظلم و اجبار علیه زنان در تمامی عرصه های فردی و اجتماعی نباشد و آغوش مردان به جای قدرت، محکم و حساس شود. مقیاس های حقوقی


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم