جای خالی مقامات نظارتی وجود دارد».

[ad_1]

جامهوری اسلامی اخبار نوشت: ضامن اصلی سلامت دولت، نظارت بر مردم است. مردم پایه و اساس هر نظام حکومتی در هر جامعه ای هستند و از این رو می توانند در پایداری، بقا و چگونگی آن نقش اساسی داشته باشند.

این نقش مهمی است که حاکمان را وادار می کند تا برای کناره گیری مردم و غفلت از مسائل مهم دست به تبلیغات بزنند. در این مرحله است که مردم به دسته های مختلف تقسیم می شوند و در دام تفرقه می افتند و اموال واقعی تحمیل اراده خود بر حاکمان را از طریق نظارت جمعی از دست می دهند.

بیماری خطرناک تفرقه، چندپارگی و جدایی مردم به همان اندازه که برای حاکمانی که نمی خواهند قانون و حقوق شهروندان را رعایت کنند، برای سلامت مردم و حکومت مضر است. و سعی کنند به هر قیمتی شده قدرت خود را تثبیت کنند. بنابراین آنها از تقسیم عصبانی نیستند و آن را تا حد امکان – و البته مخفیانه – تشویق می کنند.

مردم تنها در صورتی می توانند نقش خود را در حفظ سلامت دولت ایفا کنند که با ترفندها و بهانه های مختلف میدان را ترک نکنند.

در جامعه ما متأسفانه ابزارهای توزیع زیاد است و کسانی که از توزیع سود می برند نیز از این ابزارها ماهرانه استفاده می کنند. عده ای را دلسرد می کنند، عده ای را تشویق به مهاجرت می کنند، مردم را متهم می کنند، گروهی را با ترفندها و بهانه های مختلف اخراج می کنند، ضعیفان را وادار می کنند که وضع موجود را با وضعیت قبل از انقلاب مقایسه کنند، هستند و بسیاری از مردم را از دین دور می کنند.

در مواجهه با این ترفندها متاسفانه گروهی منسجم که مردم را با وظایف سرپرستی خود آشنا می کنند لایه های متعفن حکومت پهلوی و اتکای حاکمان وقت به اربابان خارجی را مستند می کنند و به مردم می گویند که تنها زندگی می کنند. هرکسی می تواند با انحرافات وارد کشور شود، او خدمت کرد و امید مردم را بازگرداند.

اگر چنین ترکیبی وجود داشته باشد، به توان بالقوه مردم در ریشه کنی فساد پی می برد، زنگار را از نظام مردمی جمهوری اسلامی می زداید و زمینه را برای میوه درخت انقلاب اسلامی که به خون آنها آغشته می شود، فراهم می کند. .

قلم و زبانی که این روزها در سرزمین دلها بذر ناامیدی می کارند باید به این نکته توجه داشته باشند که هیچ چیز جای نظام جمهوری اسلامی را نمی گیرد، پس باید تمام تلاش خود را برای ضدعفونی کردن آن انجام داد. انکارش نکن

[ad_2]

Brendon Rice

نادر موسیقی لاعلاج. خالق تایید شده متعصب تلویزیون پیشگام غذا. یک قهوه ساز به طرز خشمگینی فروتن.

Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزخبرdigital currency tutorialدانشگاهdigital currency channelGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهان
تماس با ما