در بودجه سال 1401 فروش نفت 381 هزار میلیارد تومان برآورد شده استبر اساس جزئیات لایحه بودجه سال آینده، 381 هزار و 845 میلیارد تومان دارایی سرمایه ای شامل 20 درصد از صندوق توسعه ملی واگذار شده است.

به گزارش فارس، جزئیات لایحه بودجه سال 1401 کل کشور نشان می دهد که سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد تعیین شده و مابه التفاوت تا سقف 40 درصد به عنوان بدهی دولت در اصلاحیه ششم منظور می شود. طرح توسعه.

درآمد دولت از محل واگذاری 381 هزار و 845 میلیارد تومان دارایی سرمایه ای تعیین شده است.

سهم صندوق توسعه ملی از منابع صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 20 درصد (20 درصد) تعیین شده است. با اعلام وزارت نفت مبنی بر فروش و وصول، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به جذب فوری وجوه است و سهم نفت ملی ایران چهارده و نیم درصد (14.5 درصد) است. شرکت (تخفیف) از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی. ردیف درآمد در جدول شماره (5) قانون که به توزیع سود سهام دولت و خالص چهارده و نیم درصد (14.5 درصد) سهم صادرات گاز طبیعی (بدون احتساب سود سهام و مالیات دولت با نرخ صفر) و سه می باشد. درصد سهم (32) نسبت به موضوع 210109 اقدام شود.

مبالغ ذکر شده به صورت ماهانه اعتبار و از یازدهمین ماه سال محاسبه و تسویه می شود.

مابه التفاوت سهم 20 درصدی (20 درصدی) ورودی صندوق با 40 درصد (40 درصدی) سهم قانونی صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی و بدهی دولت محاسبه می شود.

وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری) موظف است صادرات ماهانه نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و نفت و گاز و ارز و همچنین دریافتی های آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کند. بانک جمهوری اسلامی ایران.

2- حداکثر منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف 210101، میعانات گازی و صادرات خالص گاز مندرج در ردیف 210102 و منابع مربوط به سه درصد (3%) درج شده در ردیف 210109 (5). این قانون معادل سه میلیون و هشتصد و هجده هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (3.818.450.000.000.000) ریال می باشد. این ماده شامل صادرات فرآورده های نفتی نمی شود.

دستگاه های اجرایی کشوری مجاز به استفاده از منابع در مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته 3 درصد (3 درصد) به قیمت تمام شده نیستند.

2- دولت مکلف است در صورت افزایش یا کاهش درآمد از محل منابع جزء (1) این بند در خصوص خطوط تحریمی سقف انتشار اوراق مالی اسلامی بند (ب) تبصره (ب) را کاهش دهد. ). 5) افزایش/کاهش به همان میزان منابع این قانون. / افزایش دادن.

Cassie Wells

حل کننده مشکل به طرز خشمگینانه ای فروتن. ماون فرهنگ پاپ استاد عمومی موسیقی. متعصب وب هیپستر پسند. ارتباط دهنده.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency tutorialdigital currency channelGuide to buying household appliances