رمز و راز گرفتن وام عروسی از لایحه بودجه 1401

[ad_1]

در رفتن طبق معمول، دولت هر ساله میزان وام عروسی را در لایحه بودجه تعیین می کند. امسال اما تعیین میزان وام ازدواج از تبصره 16 حذف شده و به جای آن دولت درخواست افزایش اختیارات تعیین سقف وام ازدواج کرده است. به این ترتیب دولت به جای تعیین میزان وام ازدواج در سال 1401 توسط مجلس، این بار باید نسبت به تعیین تسهیلات، مدت بازپرداخت و میزان سهامداران طبق ضوابط نهاد برنامه و بودجه و بانک مرکزی اقدام کند.

به گزارش فرارو، این در حالی است که دولت های قبلی با گسترش تسهیلات ازدواج کرز الحسنه مخالفت کرده بودند. در واقع دولت های قبلی معتقد بودند که منابع بانکی محدود است و توانایی محدودی برای بازپرداخت وام ازدواج وجود دارد.

اکنون برخی از کارشناسان اقتصادی می گویند دولت سیزدهم با حذف تسهیلات مجلس، بازپرداخت و دستور ذینفعان می تواند تصمیم گیرنده نهایی باشد.

این در حالی است که محسن دهنوی، نماینده مجلس نمایندگان با درخواست دولت مبنی بر افزایش اختیارات خود در این زمینه موافقت کرده است. وی گفت: پیشنهاد ازدواج در مجلس از 70 و 100 میلیون تومان به 120 و 150 میلیون تومان پیشنهاد شده است.

البته نقش کمیسیون مالی مجلس برای روشن شدن این موضوع ضروری است. اما شاید برایتان جالب باشد که اکثر نمایندگان کمیسیون مالی از حذف این بند در تبصره 16 اطلاعی ندارند. در همین راستا خبرنگار فرارو با تمامی ۲۲ عضو کمیسیون مالی مجلس تماس گرفت و در نهایت موفق شد با ۴ نفر از اعضای این کمیسیون صحبت کند. با این حال، همان تعداد چیز زیادی از این پرونده نمی دانستند.

در اولین گفتگو سیدکاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون مجلس در پاسخ به این سوال که آیا خبری مبنی بر حذف مجلس از تعیین تکلیف دیون ازدواج وجود دارد؟ خیر او در نهایت شروع به صحبت از عدم تخریب تسهیلات ازدواج کرد و به نمایندگان اطمینان داد که از افزایش بدهی عروسی در سال آینده دفاع می کند. اما سوال اصلی بی پاسخ ماند.

انور حبیب زاده بوکانی یکی دیگر از اعضای کمیسیون مالی در موبایل خود پاسخ داد. او به آرامی صحبت کرد و گفت که جلسه داشته است، اما از حذف اختیارات مجلس برای تعیین تکلیف بدهی ازدواج در تبصره 16 بی اطلاع است. فرستاده بوکان به دنبال فرصتی برای بررسی موضوع و پایان دادن به گفتگو بود.

در شماره نوزدهم بالاخره محمدعلی پور رحمتی گوشی را برمی دارد و اعلام می کند که از موضوع مطلع است. وی گفت: این فقط یک پیشنهاد دولتی است و باید در کمیسیون ویژه حل شود. بنابراین این اتفاق نمی افتد که مجلس اختیارات خود را به دولت بدهد و در مقابل ابزار نظارتی و کنترلی خود را از دست بدهد.

در نهایت سیدگانی نظری خانه نماینده خلخال به تماس بیست و دوم پاسخ داد. اما او گفت لایحه بودجه را امروز دریافت کرده و هنوز فرصت مطالعه آن را نداشته است. این عضو کمیسیون مالی همچنین پیشنهاد کرد که برای بررسی ضرورت حذف اختیارات مجلس برای تعیین تکلیف بدهی ازدواج، بحث به روز دیگری موکول شود.

اما در مجموع نمایندگان خلخال می گویند بانک ها به قانون پایبند نیستند. در چنین سناریویی اگر حقوق تسهیلات ازدواج به دولت واگذار شود و نه قانون، وضعیت بدتر از این هم می شود.

[ad_2]

Braylon Mccoy

محقق حرفه ای وب. پیشگام الکل متعصب تلویزیون دوست حیوانات در همه جا.

تماس با ما