سعید محمد مدیرعامل کش ایرمدیرعامل شورای عالی تجارت، صنعت و توسعه ویژه اقتصادی در این مراسم گفت: شرکت نقدی خدمات خود را در مناطق آزاد با اولویت توسعه می دهد.

بر اساس گزارش شورای عالی تجارت آزاد و صنعت و تخصص اقتصادی در مراسم توسعه و آموزش مدیرعامل جدید شرکت هوافضا وابسته به منطقه آزاد نقدی، در دسترس نبودن ایرلاین مناسب اشاره و با توجه به مزیت های رقابتی و بین خطوط هوایی مورد نیاز است.

سعید محمد با تاکید بر اهمیت انتخاب ایرلاین اختصاصی مناطق آزاد خاطرنشان کرد: کیش ایر باید مناطق خاصی از شرکت هواپیمایی را آزاد کند و همه مناطق باید در توسعه و گسترش این شرکت مشارکت داشته باشند.

وی همچنین بر لزوم سرمایه گذاری و نیاز به فعالیت های اقتصادی آزاد در منطقه و همچنین برنامه ریزی های در دست اقدام برای نقشه راه اشاره کرد.

دبیرکل شورای عالی تجارت، صنعت و بیان اقتصادی گفت: کیش ایر قادر خواهد بود برنامه توسعه و عملیات دریایی خود را دقیقاً در سطح ملی و منطقه ای و سپس با هدف دسترسی به بازارهای بین المللی گسترش دهد.

مشاور رئیس جمهور افزایش سهم نقدینگی در بازار ملی و بین المللی، رشد و توسعه شناورهای نیروی دریایی و حمل بار را از مهمترین اهداف این شرکت عنوان کرد.

سعید محمد دامن تاکید کرد: در حالی که روند اجرا و خصوصی سازی این شرکت متوقف شده و عدم اجرای این شرکت متوقف شده است، کش ایر باید به شورای عالی و منطقه آزاد CIS و با مشارکت سایر مناطق آزاد. پیمایش ناوبر همچنان خودکفا خواهد بود.

دبیرکل شورای عالی تجارت آزاد، صنعت و تخصص اقتصادی در خاتمه از زحمات سروان ابراهیم سیاه جانی برای ابوالفضل اسناوندی قدردانی کرد و بر تحقق برنامه اقتصادی برای واردات بیشتر و بهتر تاکید کرد. خدمت به مردم

مدیرعامل شرکت هواپیماسازی نقدی در این دیدار از حسن نیت مشاور رئیس جمهور در خصوص برنامه اقتصادی در حال تدوین و توسعه قایق های جدید که از طریق مالی به راحتی و به سرعت قابل انجام است قدردانی کرد و افزود: بسته به ظرفیت فنی و مهندسی قوی و با در نظر گرفتن ظرفیت های موجود می توان به راحتی این امکان را برای شرکت و در فاز بعد از گسترش خطوط هوایی هوانوردی، در دسترس بودن بازارهای بین المللی و همچنین تحول شرایط زندگی شخصی به دست آورد. هدف ایجاد انگیزه مضاعف به عنوان اولویت های برنامه ریزی است.

ابوالفضل اسناوندی با اشاره به وجود 2 بندر در سراسر کشور و فضای بزرگسالان، یک میلیون مسافر اضافه کرد: از این تعداد، ظرفیت بندر 2 درصد و ظرفیت بندر 2 بندر است که قابلیت حمل و نقل بیشتر دارد. قابل مدیریت

وی گفت: «ما در تلاش هستیم از فضای آزاد خود برای خرید فضای جدید و افزودن نقدینگی عملیاتی جدید استفاده کنیم.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم