مجلس نمایندگان: روابط با چین و روسیه به نفع ماسترئیس شورای اقتصاد کمیسیون شورای اسلامی گفت: باید از ظرفیت های بلوک شرق و کشورهای همسایه بهترین استفاده را کرد چرا که این راهبرد قطعا به نفع مردم و کشور است.

به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر تقویت روابط ایران با روسیه و چین، گفت: روسیه و چین در راهبرد جمهوری اسلامی ایران شریک هستند. این کشورها در عرصه های مختلف روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی بسیار خوبی با ایران دارند و رهبر جمهوری اسلامی نیز با این کشورها در مسیر آینده قرار دارد.

وی گفت: در شرایطی که کشور ما مشارکت سیاسی و امنیتی دارد، ارتباط با آن کشور در حوزه اقتصادی نیز بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه کشورهایی مانند روسیه و چین در حوزه های سیاسی و امنیتی با ایران مشارکت راهبردی دارند و علاوه بر همکاری گسترده با ایران در مسائل، طبیعتاً می توانند کمک های خود را به کشورهای حوزه اقتصادی نیز افزایش دهند.

رئیس شورای اقتصاد مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مقابل حتی به تعهد هم عمل نکرد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گسترش روابط ایران با کشورهایی مانند روسیه و چین، ایجاد توازن بین نیروهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی در منطقه موجب تغییر منافع جمهوری اسلامی ایران می شود. این کشورها ظرفیت های اقتصادی عظیمی در منطقه و جهان دارند و تعامل با آنها بسیار مهم است.

رئیس شورای اقتصاد مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گسترش روابط ایران با کشورهایی مانند روسیه و چین به این معنا نیست که روابط خود را با کشورهای غربی گسترش نداده ایم و قطعاً می توانیم روابط خود را با آنها نیز گسترش دهیم. “

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه نباید تمام ظرفیت های خود را در رابطه با کشورهای غربی درگیر کنیم، گفت: اگر فقط با غرب در ارتباط بودیم نمی خواستیم برای همیشه ترک کنیم. باید از ظرفیت های بلوک شرق و کشورهای همسایه به خوبی استفاده کنیم چرا که این راهبرد قطعا به نفع مردم و کشور است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم