چند چک سرقتی داریم؟در خصوص چک های برگشتی دی ماه امسال، ارقام بانک مرکزی حاکی از بازگشت حدود 553 هزار فقره چک در این ماه است که از نظر تعداد و مبلغ 1.6 درصد و 19.6 درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی از گردش چک ها حاکی از آن است که در آذرماه امسال بیش از 6.5 میلیون فقره چک به ارزش 269 هزار و 700 میلیارد تومان بر حسب تعداد و مبلغ مبادله شده است که بر حسب 0.2 و 4.4 افزایش یافته است. درصد نسبت به آذرماه.

از سوی دیگر چک مبادله ای حدود 6 میلیون فقره به ارزش حدود 239 هزار و 200 میلیارد تومان وصول شد که از نظر کمی و پولی به ترتیب 0.1 درصد و 2.8 درصد افزایش داشت. علاوه بر چک های دریافتی، حدود 553 هزار فقره چک برگشت خورده است که از نظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی به ترتیب 1.6 درصد و 19.6 درصد افزایش داشته است.

نرخ چک های برگشتی کمتر از 10 درصد

همچنین در این مدت تقریباً 2.1 میلیون فقره چک به ارزش 138 هزار و 400 میلیارد تومان در استان تهران رد و بدل شد که نشان از پیشرو بودن استان تهران در مبادلات چک در کشور دارد. در میان چک های واصله در تهران، بیش از یک میلیون و 900 هزار فقره فقره به ارزش حدود 124 هزار و 900 میلیارد تومان گزارش شده و حدود 157 هزار فقره به ارزش بیش از 13 هزار و 500 میلیارد تومان برگشت داده شده است.

البته نسبت چک های برگشتی به بورس از 8 درصد در دی ماه سال گذشته به 8.5 درصد در دی ماه امسال افزایش یافت که 0.5 درصد افزایش داشت. از سوی دیگر، از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده، 92 درصد و 88.9 درصد واریز و 8 درصد و 11.1 درصد برگشت خورده است.

مبالغ چک های برگشتی به دلایل مختلف

همچنین در دی ماه سال جاری حدود 534 هزار فقره چک به ارزش حدود 27 هزار میلیارد تومان به دلیل کسری یا نبودن برگشت خورده است که در واقع 96.6 درصد از نظر مقدار و 88.4 درصد از کل چک های برگشتی است. قیمت. به دلیل کمبود یا کمبود موجودی.

از سوی دیگر در استان تهران 150 هزار فقره چک به ارزش حدود 10 هزار و 400 میلیارد تومان به دلیل کسری یا کمبود موجودی برگشت خورده است که از نظر تعداد 95.5 درصد و در استان تهران از نظر مبلغ 77 درصد است. نبود موجودی یا کمبود چک هایی بود که دیروز برگشت داده شد.

چند درصد چک ها رمزگذاری شده اند؟

همچنین در این ماه بیش از 6.4 میلیون قلم کالا در سراسر کشور دریافت شد که از این تعداد تقریباً 6 میلیون اقلام عمومی و 0.4 میلیون قلم کالا طبقه بندی شدند. به این ترتیب در سراسر کشور 92.9 درصد از کل چک های دریافتی چک های عادی و 7.1 درصد چک های رمزدار است.

از بیش از 530 هزار و 800 میلیارد تومان چک دریافتی در سراسر کشور، 239 هزار و 200 میلیارد تومان مربوط به چک های عادی و حدود 291 هزار و 600 میلیارد تومان مربوط به چک های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور، 45.1 درصد از کل چک های دریافتی، چک های عادی و 54.9 درصد مابقی چک های رمزدار است.

بر اساس این گزارش، در دی ماه امسال 455 هزار فقره چک رمزدار به ارزش حدود 291 هزار و 600 میلیارد تومان در سراسر کشور دریافت شد که از نظر تعداد 0.6 درصد و از نظر مبلغ 53.2 درصد کاهش داشت. تا ماه گذشته. افزایش یافته است.

اما در ماه مورد بررسی استان تهران بیش از 153 هزار فقره چک رمزدار به ارزش بیش از 231 هزار و 600 میلیارد تومان دریافت کرده است که 50.7 درصد از کل چک های رمزدار دریافتی در سه استان تهران در این ماه است. 33.7 درصد، اصفهان (9.1 درصد) و خراسان رضوی (7.9 درصد) بیشترین سهم را نسبت به سایر استان ها داشتند.

همچنین استان های تهران (79.4 درصد)، اصفهان (3.1 درصد) و خراسان رضوی (2.7 درصد) 85.2 درصد ارزش چک های بالا را وصول کردند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم