گرسنگی باز بازار بانکی


آمارهای پولی و بانکی حاکی از آن است که در آخرین مرحله اجرای سیاست های پولی بیش از 80 هزار میلیارد تومان در بازار بین بانکی به صورت ریپو سرمایه گذاری شده است. بر اساس این آمار، منابع بین بانکی در هفته های اخیر افزایش یافته است که نشان می دهد بانک ها تشنه منابع هستند. ادامه این روند می تواند منجر به افزایش وام دهی بانک ها به بانک مرکزی شود.

بر اساس ارقام رسمی دنیای اقتصاد، در آخرین مرحله اجرای سیاست های پولی، 82 هزار میلیارد تومان (تلاش) به بازار بانکی کشور سرازیر شد که نسبت به سال قبل بیش از یک تلاش افزایش داشت. فاز اول این است که علیرغم ورود منابع به بازار بانکی در 23 فاز گذشته، با توجه به نرخ سود واقعی منفی این تسهیلات، همچنان تمایل زیادی برای کسب این منابع وجود دارد. ثالثاً نرخ قرارداد بازخرید نسبت به دوره قبل 0.2 واحد درصد کاهش یافت که نشان از ادامه روند کاهشی تراز نرخ سود در هفته های آینده دارد.

تحلیل‌های تحلیلگران از تحولات اخیر نشان می‌دهد که فشار دولت بر کسری وام‌دهی و مالی، بانک‌ها را با کمبود نقدینگی منابع مواجه کرده است. این کسری با استقراض از منابع بانک مرکزی از طریق مکانیسم ریپو تامین می شود.

در طول مسیر پول تزریق کنید.

آخرین گزارش سیاست پولی بانک مرکزی منتشر شد. این چهلمین مرحله از عملیات بازار آزاد در سال جاری است. بررسی داده های رسمی نشان می دهد که وضعیت عملیاتی بانک مرکزی در این مرحله مشابه 23 مرحله قبلی تزریق نقدینگی بوده است. در این مرحله در مجموع 82.33 تلاش در قالب عملیات مخزن انجام شد که در مقایسه با مرحله قبل بیش از یک بار تلاش شده است. پیش از این در مرحله چهل و هشتم عملیات سیاست پولی، سیاستگذار با اجرای عملیات بازار آزاد در قالب قرارداد بازخرید با نرخ 81.07 موافقت کرده بود. افزایش تزریق پول توسط سیاستگذاران ممکن است به دلیل کمبود منابع در بازار بانکی باشد. در این مرحله 82.33 درصد از منابع در بازار بانکی سرمایه گذاری شد.

پیش از این با فاز 48 81/14 رکوردی در این زمینه به ثبت رسیده بود. اقتصاددانان بر این باورند که تفاوت زیاد بین نرخ تورم و وام یکی از دلایل اصلی گرسنگی بانک ها برای جذب منابع است. با وجود این امتیاز، طبیعی است که بانک ها این منابع را مطالبه کنند. در نهایت در این مرحله توافق بازخرید به 81.37 رسید. تعداد بانک های شرکت کننده در این مرحله 21 واحد، مدت قرارداد بازخرید 7 روز و حداقل نرخ بازخرید 19 درصد بوده است. علاوه بر عملیات رپو، تسهیلات منظمی نیز توسط سیاستگذاران پولی ارائه شد. بطوریکه 2 بانک و موسسه اعتباری از این روش استفاده کردند. در مورد تسهیلات عادی، نرخ مداخله سیاستگذاری 1.19 بوده و 0.95 از قراردادهای بازخرید شده فوق سررسید بوده است.

تصویر سیاست پولی در سال جاری

بررسی اطلاعات رسمی نشان می دهد که از ابتدای سال تاکنون عملیات بازار آزاد در 49 مرحله انجام شده است. به این ترتیب در این مدت موضع بانک مرکزی این بود که در 30 هفته نقدینگی را وارد کند، در 13 هفته نقدینگی را جذب کند و در 6 هفته هیچ اقدامی انجام ندهد. مورد دوم این است که دولت سیزدهم در ماه های پایانی دولت دوازدهم با اعمال فشار بر بانک ها و گرفتن وام غیرمستقیم با تامین سقف استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه خود را تامین کرد. این امر باعث افزایش بیشتر عدم تعادل بانک ها در حال حاضر شده است. در همین راستا، کارشناسان اقتصادی معتقدند استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی در ماه های اخیر موجب ایجاد بستر مالی و نقدینگی شده است. بنابراین می تواند برای اقتصاد کشور مضر باشد. بنابراین باید برای عبور از این وضعیت گام برداشت. ثانیاً، repo و overdraft از نظر آنها تفاوتی ندارند. تنها تفاوت بین این دو مکانیسم این است که مکانیسم repo تضمین شده است. موضوع بعدی ادامه روند کاهشی نرخ سود است. بررسی روند نرخ بازار نشان می دهد که نرخ مذکور از 19.9 درصد در 21 فروردین به 17.95 درصد در 26 تیرماه افزایش یافته است. از آن تاریخ تا 29 ژانویه در حال افزایش بوده است. همانطور که از 17.95 درصد در 17 جولای به 21.21 درصد در 9 ژانویه افزایش یافت. پس از آن تاریخ، نرخ کاهش یافت. تا 16 دسامبر 20.85 درصد بود. در پنج مرحله گذشته، تراز نرخ بهره رو به کاهش بوده است. در 12 فوریه به 20.31 درصد رسید. دلیل کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، فراوانی منابع در بازار بانکی است. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «بازگشت به نرخ بهره استاندارد از بالا» به این موضوع اشاره کرده بود. در نهایت بررسی نرخ قرارداد بازخرید (ریپو) در نیمه دوم سال نشان می دهد که این نرخ از 19 درصد در اوایل مهرماه به 15/20 درصد در دی ماه رسیده است. در مرحله پایانی، پس از تثبیت سه هفته ای 19.3 درصد و تثبیت دو هفته ای در 19.2 درصد، نرخ رپو در 12 فوریه به 19 درصد رسید. سوالی که در این قسمت می توان مطرح کرد این است که چرا نرخ رپو از نرخ سود بازار بین بانکی کمتر است؟ اقتصاددانان معتقدند یکی از دلایل این امر این است که از آنجایی که اعطای وام مجدد از طریق اوراق بهادار انجام می شود و اوراق بهادار تضمینی و بدون ریسک است، طبیعی است که نرخ سود تسهیلات وام با ریسک بالا و کمتر از بازار بین بانکی باشد. از سوی دیگر، حفظ نرخ سود بازار بین بانکی در یک کریدور مشخص به عهده سیاست گذاران است. به عبارت دیگر، به عنوان سیگنالی برای نرخ بهره بازار بین بانکی عمل می کند. بنابراین به نظر می رسد روند نزولی تراز نرخ سود در هفته های آینده ادامه داشته باشد.

تحلیل رفتار سیاست گذاری

وی در گزارش های متعددی به تحلیل اقدامات سیاست گذاران در اجرای سیاست های پولی پرداخت. به عنوان مثال وی در گزارشی با عنوان «سایه مخارج دولت بر منابع بانکی» به فشارهای دولت بر بانک ها برای تامین منابع اشاره کرد که منجر به اضافه برداشت 112 حشیش و رپو توسط بانک ها شد و موجودی به 75 حشیش رسید. ثانیاً وی در گزارشی با عنوان «بازدید منابع پولی از بانک ها» خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی بانک های کشور با تنگنای نقدینگی مواجه هستند که با مکانیزم رپو مرکزی پوشش داده می شود که این امر با استقراض از منابع بانکی انجام می شود. . از سوی دیگر دولت برای تامین هزینه های خود نیازمند منابع مالی است و به بازار بانکی و بورس روی آورده است. اما در هفته های اخیر تامین مالی حراج اوراق بهادار در این بازارها با رکود مواجه شده است. این نشان می دهد که منابع مالی در شبکه بانک ها قرار دارد و به عبارت دیگر پایداری منابع مالی در بانک ها افزایش یافته است. این نشان می دهد که در چند وقت اخیر هزینه های بانک ها با توجه به تسهیلات بانک ها افزایش یافته است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم