۲ میلیون تومان برای درمان دانش آموزان تحصیل کرده پرداخت کنیدمدیرکل بهزیستی و پشتیبانی آموزش وپرورش از پرداخت ملحفه آسیب دیدگان کرون تا سقف 2 میلیون تومان.

گودری کریمی فر در گفت و گو با سیما و سیما گفت: وزارت آموزش و پرورش و پرستاری نیز شش میلیون تومان برای تحصیل رئیس بیمارستان و بیمارستان پرداخت می کند.

وی بر لزوم توجه به آموزش و درمان بیمارانی که شش میلیون تومان در بیمارستان بستری شده اند، تاکید کرد.

مدیرکل بهزیستی و پشتیبانی آموزش وپرورش گفت: خانواده های متوفی نیز در هر حادثه در داخل و خارج مدرسه از متوفیان یک میلیون تومان جریمه مطالبه کرده اند.

کریمی افزود: علاوه بر غرامت فوت و نقص عضو، میزان دقیق رای قطعی به دادگاه و مرجع ذی صلاح پرداخت می شود.

وی سقف پرداخت بیمه تحصیل دانش آموزان در طول یک سال تحصیل در داخل و خارج از مدرسه را برای هر دانش آموز 5 هزار و 2 تومان عنوان کرد.

کریمی به هزینه های درمان کشت ها نیز اشاره کرد و افزود: هزینه درمان تمامی کشت ها با کمک افراد تحت پوشش درمان های تکمیلی شامل هزینه های مراقبت های بالینی، پاراکلینیکی، ارتوپدی، پیوند طبیعی اعضا و هزینه های ناباروری و ناباروری و … ناباروری (فقط برای زوج های خیانتکار) و هزینه های اورتز و پروتز بدون سقف و به طور نامحدود.

وی ادامه داد: فرهنگیانی که برای عقد قرارداد به مراکز درمانی مراجعه می کنند تنها به ارائه خدمات درمانی رایگان بر اساس آئین نامه رفتار قانع می شوند.

مدیرکل بهزیستی و آموزش و پرورش گفت: برای درمان سایر مراکز درمانی نیز در قالب قراردادهای غیر الزام آور با نمایندگان شرکت های بیمه در سراسر کشور اقدام می کنیم که روزانه پرداخت می شود.

کریمی افزود: تعداد بیمارستان ها و مراکز درمانی 6000 و تعداد قراردادها در کشور است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم