متن کامل قانون برنامه ششم توسعه- اخبار سیاسی تسنیم

استان همدان کتابخانه عمومی امام حسین (ع)نهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان آذربایجان شرقی کتابخانه عمومی حاج حسین واعظ حسینی خاروانانهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان آذربایجان شرقی کتابخانه سیار پیک فرهنگنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خوزستان کتابخانه شهدای صفی آبادنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان زنجان کتابخانه شهدای دندینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان یزد کتابخانه عمومی فرخی یزدینهاد کتابخانه های عمومی دانشکده فنی و حرفه‌ای دکتر شریعتی کشور. استان هرمزگان کتابخانه مرحوم عباس عباسینهاد کتابخانه های عمومی دانشکده فنی و حرفه‌ای شهید شمسی‌پور کشور. استان همدان کتابخانه عمومی آیت الله نهاوندینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان همدان کتابخانه عمومی دانشجونهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان همدان کتابخانه عمومی شهید بهشتینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان همدان کتابخانه عمومی قدسنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خراسان جنوبی کتابخانه عمومی طبسنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان آذربایجان شرقی کتابخانه عمومی ولایت هوراندنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان آذربایجان شرقی کتابخانه عمومی دانشجونهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان همدان کتابخانه عمومی علامه مجلسینهاد کتابخانه های عمومی کشور.

آموزشکده کشاورزی پسران دماوند

استان همدان کتابخانه عمومی فرهنگیاننهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان هرمزگان کتابخانه شهدای روداننهاد کتابخانه های عمومی کشور . استان مرکزی کتابخانه عمومی شهدای اسفنداننهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان یزد کتابخانه عمومی شهدای بنادکوکنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان هرمزگان کتابخانه علامه طباطبایی(ره)نهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان هرمزگان کتابخانه عمومی سید احمد خمینی (ره) بندرعباسنهاد کتابخانه های عمومی کشور . استان هرمزگان کتابخانه عمومی خواجه نصیرالدین طوسی (ره)نهاد کتابخانه های عمومی کشور . استان فارس کتابخانه خواجه نصیرالدین طوسینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان سیستان و بلوچستان کتابخانه امام رضا(ع)نهاد کتابخانه های عمومی خبر کشور. استان یزد کتابخانه عمومی امام صادق (ع)نهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان سمنان کتابخانه امام حسن مجتبی(ع)نهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان تهران کتابخانه ولیعصر(عج)نهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان یزد کتابخانه عمومی آسفیجنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان قم کتابخانه ریحانه النبینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان یزد کتابخانه عمومی شهید بهشتینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان همدان کتابخانه سیدالشهدا(ع)نهاد کتابخانه های عمومی کشور.

دانشکده فنی و حرفه‌ای انقلاب اسلامی

استان همدان کتابخانه عمومی آجیننهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان یزد کتابخانه عمومی حضرت زهرا (س)نهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان یزد کتابخانه عمومی حضرت سیدالشهداءنهاد کتابخانه های عمومی کشور. مجتمع آموزشی حضرت امیرالمومنین اصفهان، مجتمع آموزشی بعثت شیراز، مجتمع آموزشی صبا تهران، اردوگاه شهید بهشتی اصفهان، دانشکده بینالملل وزارت امور خارجه، و … البته در تعدادی از مراکز این دانشگاه، دورههای کارشناسی ناپیوسته و پیوسته نیز فعالند به نحوی که سطح کاردانی پیوسته با 104 رشته و کارشناسی ناپیوسته با 51 رشته، کارشناسی پیوسته 6 رشته و در قالب دو نوبت آموزشی خدمات خود را به بیش از 200 هزار دانشجو ارائه می نمایند. کلیه دستگاههای اجرائی موظفند بهمنظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (10)، بیستم (20) و بیست و یکم (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف سند چشمانداز بیستساله و سیاستهای کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز بهمنظور بهرهمندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاستها، برنامهها و طرحهای خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.

ث- تمامی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند بهمنظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران و حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزههای مذکور و بهرهگیری از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، طی مدت یکسال، برنامههای عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده و از سال دوم اجرای قانون برنامه به مرحله اجراء درآورند. همچنین کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرحها، بهعمل آورند. ث- به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاههای موضوع ماده (2) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثنای موارد محکومیت در هیأت تخلفات اداری به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز) معرفی نمایند. ج- سازمانها و صندوقهای بیمهگر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت براساس دستورالعملها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای فاقد نام تجاری(ژنریک) ایران در چهارچوب نظام ملی دارویی کشور همزمان با اجرائیشدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان موضوع بند (الف) این ماده هستند.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت دانشکده فنی و حرفه‌ای شهید شمسی‌پوربه این وب سایت بروید – .

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency tutorialdigital currency channelGuide to buying household appliances